Engelsk

Engelskfaget kreves for å oppnå generell studiekompetanse. Elevene utvikler sine muntlige og skriftlige ferdigheter, blir kjent med ulike måter å snakke engelsk på i verden, samt får innsikt i kultur og samfunn. Engelsk er et av fellesfagene og er et forholdsvis lett fag for de fleste. Dermed er det fort gjort å ta for gitt, men plutselig er det innlevering.